ძირითად ჩამონათვალზე გადასვლა
INTERACTIVE SIMULATIONS
FOR SCIENCE AND MATH
50 მილიონზე მეზი სიმულაცია
Play with Simulations Teachers Register Here
< >
პედაგოგებისათვის
Tips for Using PhET
პედაგოგთა აქტივობები
Share your Activities
სემინარები
სიმულაციების თარგმნა
ინფორმაცია
სიახლეები
PhET-ის შესახებ
Our Team
Research on PhET
კონტაქტი
Donate Today
ჩვენი სხვა სპონსორები, მათ შორის თქვენ და პედაგოგები.